Tài nguyên - Bài giảng

 

MỘT SỐ ĐỀ THI HSG CÁC TỈNH

  • Dethi-HSG-tinhLongAn-L92012-Vatly.doc   50k - 23:43, 10 thg 10, 2013 bởi THCS Đinh Công Tráng , Thanh Liêm (v2)
  • De_thi_hoc_sinh_gioi_mon_Vat_ly_lop_9_tinh_BinhDinh_nam_hoc_20122013.doc   290k - 23:42, 10 thg 10, 2013 bởi THCS Đinh Công Tráng , Thanh Liêm (v2)
  • De thi TS lop 10 tinh Phu Tho 20122013.doc   33k - 23:27, 10 thg 10, 2013 bởi THCS Đinh Công Tráng , Thanh Liêm (v2)
  • De_thi_HSG_mon_ly_nam_hoc_20122013_Kien_Giang.pdf   213k - 23:54, 9 thg 10, 2013 bởi THCS Đinh Công Tráng , Thanh Liêm (v2)
  • WinDBG.doc   127k - 23:45, 10 thg 10, 2013 bởi THCS Đinh Công Tráng , Thanh Liêm (v2)
    ‎Hướng dẫn khắc phục lỗi màn hình xanh (dump memory)‎
Hiển thị 5 tệp từ trang Tài nguyên - Bài giảng.
 
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Xem Tải xuống
Tài liệu để Thầy Bùi Văn Tâm tham khảo, giảng bài cho các lớp hiệu trưởng  15892k v. 1 07:20, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Trang web cho đăng ký để quản lý, điều khiển nhiều máy tính của mình qua mạng internet   12505k v. 1 07:16, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
PM học tiếng Anh - giúp các bạn phát âm tiếng Anh đúng cách và học từ mới nhanh nhất, nhớ lâu   2007k v. 1 18:42, 25 thg 1, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ć
Xem Tải xuống
Làm ô chữ đố vui  3949k v. 1 07:19, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Xem Tải xuống
Mootj số thủ thuật khi dùng chương trình soan thảo văn bản (word) và bảng tính điện tử (Excel)   5525k v. 2 23:45, 10 thg 10, 2013 THCS Đinh Công Tráng , Thanh Liêm
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn cài đặt MyEqText3.0  23k v. 2 23:45, 10 thg 10, 2013 THCS Đinh Công Tráng , Thanh Liêm
Ċ
Xem Tải xuống
Giáo trình MS-Word  2240k v. 2 23:45, 10 thg 10, 2013 THCS Đinh Công Tráng , Thanh Liêm
ċ

Tải xuống
Chương trình sẽ làm đơn giản việc gõ công thức, nhanh chóng như gõ văn bản trong môi trường Microsoft Word.  4167k v. 2 23:45, 10 thg 10, 2013 THCS Đinh Công Tráng , Thanh Liêm
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn soạn giáo an điện tử   2953k v. 2 23:45, 10 thg 10, 2013 THCS Đinh Công Tráng , Thanh Liêm
ċ

Tải xuống
Điều khiển máy tính từ xa qua mạng Internet   2187k v. 2 23:45, 10 thg 10, 2013 THCS Đinh Công Tráng , Thanh Liêm
ċ

Tải xuống
tài liệu để giảng về Internet   376k v. 2 23:45, 10 thg 10, 2013 THCS Đinh Công Tráng , Thanh Liêm
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn khắc phục lỗi màn hình xanh (dump memory)  127k v. 2 23:45, 10 thg 10, 2013 THCS Đinh Công Tráng , Thanh Liêm
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
  290k v. 2 23:42, 10 thg 10, 2013 THCS Đinh Công Tráng , Thanh Liêm
ĉ
Xem Tải xuống
  50k v. 2 23:43, 10 thg 10, 2013 THCS Đinh Công Tráng , Thanh Liêm
ĉ
Xem Tải xuống
  33k v. 2 23:27, 10 thg 10, 2013 THCS Đinh Công Tráng , Thanh Liêm
Trang con (1): GIAO AN WORD
Comments